چطور بدون استفاده از حشره کش از دست سن بدبو خلاص ش
چطور بدون استفاده از حشره کش از دست سن بدبو خلاص شویم؟

سن بدبو از جمله آفت‌هایی است که از شیره گیاهان تغذیه می‌کند. این حشره با وارد کردن سرش به داخل برگ، میوه، گل، دانه یا غنچه‌ها، از شیره گیاه تغذیه می‌کند....

سینه‌کبکی
سینه‌کبکی

Bongardia chrysogonum که به فارسی سینه‌کبکی نامیده میشود، گیاهی از خانواده بومی کرمانشاه، لرستان و همدان و .... می باشد. نیاز های این گیاه عبارتند از نور: کم رطوبت: کمی خشک دمای محیط: 15-18 خاک: مقاوم به خشکی، خاک لومی شنی.....

چطور باید جلوی گرده افشانی را گرفت؟
چطور باید جلوی گرده افشانی را گرفت؟

گرده افشانی یک فرآیند طبیعی برای تولید مثل در گیاهان است. ولی گاهی ما به‌عنوان پرورش دهنده گل و گیاه دوست نداریم گل و گیاه‌ها آزادانه به تولید مثل بپردازند چرا که خلوص نژاد آن ها برای ما اهمیت دارد...

والرین قرمز
والرین قرمز

Centranthus longiflorus red valerian که به فارسی والرین قرمز نامیده میشود، گیاهی از خانواده بومی آذربایجان های غربی و شرقی، اردبیل و ... می باشد. نیاز های این گیاه عبارتند از نور: متوسط رطوبت: کمی مرطوب دمای محیط: 15-20 خاک: خ...